Jak prawidłowo sporządzić wniosek rozwodowy?

Jeśli zamierzamy wystąpić o rozwód, konieczne będzie sporządzanie dokumentu, który złożymy w sądzie. Dokument ten to pozew rozwodowy. Złożenie pozwu jest niezbędnym krokiem, jeśli chcemy wszcząć postępowanie rozwodowe. Samo napisanie pozwu nie jest trudne, ponieważ w internecie można znaleźć wiele przykładowych wzorów.

Załączniki do pozwu rozwodowego

Jednak warto pamiętać, co trzeba koniecznie dołączyć do pozwu rozwodowego:

skrócony odpis aktu potwierdzającego zawarcie małżeństwa;

w przypadku posiadania wspólnych, małoletnich dzieci konieczne jest załączenie skróconych aktów urodzenia;

dokumenty świadczące o statusie majątkowym: zaświadczenia o zarobkach, pobieranych innych świadczeniach, np. rentach, w razie braku pracy – zaświadczenie o byciu osobą bezrobotną.

Pamiętajmy o tym, że do sądu należy zanieść bądź wysłać pozew w dwóch egzemplarzach (do każdego musi zostać dołączony komplet załączników). Oprócz tego należy też zostawić jeden dla siebie. Pozew wraz z prezentatą musimy zachować.


Inne wnioski

Wiemy już, co należy koniecznie musi zostać dołączone do wniosku rozwodowego. Warto zapoznać się też z listą wniosków. Postępowanie rozwodowe dotyczy bowiem wielu aspektów związanych z życiem rodzinnym, dlatego też lista wniosków, które będą rozpatrywane podczas rozprawy, jest dość długa. Pozew o rozwód może zostać wzbogacony o:

wniosek związany z przyznaniem władzy rodzicielskiej, w przypadku posiadania wspólnych, małoletnich dzieci;

wniosek związany z koniecznością ustalenia szczegółów dotyczących kontaktów jednej ze stron z dziećmi;

wniosek o alimenty;

wniosek regulujący aspekty związane korzystaniem z jednego lokalu mieszkalnego;

wniosek związany z żądaniem eksmisji małżonka;

wniosek o zgodnym podziale majątku współdzielonego przez małżonków.

Zanim złożymy pozew o rozwód w sądzie warto upewnić się, czy nie należy dołączyć któregoś z powyższych wniosków. Jeśli wynajmujemy dobrego prawnika na pewno wspomni o wszystkich możliwościach.